ČLÁNKY

 12.-13. 1. 2019  meeting všech mezinárodních porotců světové mažoretkové federace MWF v Zagrebu

„Tímto bylo jednání o možném znovupřijetí asociace MAC uzavřeno, a CMA tak nadále zůstává jedinou českou asociací v MWF. „

O víkendu 12.-13. 1. 2019 proběhl tradiční meeting všech mezinárodních porotců světové mažoretkové federace MWF v chorvatském Zagrebu. Meetingu se zúčastnila i většina prezidentů jednotlivých států, kteří mají v MWF své zastoupení. Za Českou republiku a asociaci Czech majorettes, z.s., byla přítomna prezidentka asociace Mgr. Jana Šichová, mezinárodní porotkyně Mgr. Renata Švubová, mezinárodní porotkyně Adéla Vavrušková a národní porotkyně a současně i nová kandidátka na post mezinárodní porotkyně Bc. Lenka Kapsová.

Na úvod celé schůze přivítala účastníky prezidentka federace MWF Željka Banović a hned poté předala slovo předsedkyni poroty mezinárodních porotců Mgr. Zuzaně Durkáčové, která seznámila stávající i nové porotce se změnami pravidel pro rok 2019. Změny se týkají disciplíny defilé CLASSIC BATON, změny povinných prvků náčiní MACE a změny v udělení titulů na evropských a světových šampionátech tak, že v případě, kdy je soutěžících v dané disciplíně méně než čtyři, nejsou uděleny evropské a světové tituly, ale pouze účastnický diplom. Jedním z bodů byly i postupy na Mistrovství Evropy z národních soutěží, o kterých rozhodne asociace CMA na základě udělených kvót pro Českou republiku. O výše uvedených změnách byli vedoucí souborů informováni již na školení pravidel v Hradci Králové 17. 11. 2018, neboť tyto změny vycházejí ze setkání v Budapešti, které proběhlo v říjnu 2018.

Na meetingu zasedala také Judical komise, jejímž zástupcem je Mgr. Renata Švubová. Projednával se zde návrh České republiky o navýšení levelů POM na I.-IV. level a nová pravidla pro disciplínu TWIRLING BATON. Navýšení levelů bylo momentálně zamítnuto, naopak pravidla pro TWIRLING BATON byla schválena. Tato pravidla budou do konce tohoto týdne ke stažení na stránkách asociace CMA v českém jazyce.

V sobotu odpoledne probíhaly také zkoušky nových mezinárodních porotců, kterých se zúčastnily celkem čtyři [L1] zájemkyně. Za Českou republiku to byla národní porotkyně CMA Bc. Lenka Kapsová, dále mělo zastoupení Slovensko, Ukrajina a dvakrát Bulharsko. Zkoušky se skládaly z teoretické a praktické části. Naše zástupkyně zvládla svůj test i praktickou část, která spočívala v hodnocení vybraných videí z ME 2018, na výbornou, jelikož získala velmi vysoký počet bodů, a stala se tak stážistkou (porotkyní v zácviku) federace MWF.

V podvečer se konalo jednání Management boardu, kde viceprezidentku CMA Lenku Bachovou zastupovala prezidentka Mgr. Jana Šichová. Jednání se zúčastnila také prezidentka asociace MAC Dagmar Kubíčková s porotkyní této asociace Ing. Martou Štěpánkovou. Asociace MAC byla na základě porušení pravidel a dlouhodobé neaktivity ve federaci MWF v březnu roku 2018 vyloučena a CMA se stala jedinou českou asociací, která má v MWF své zastoupení. Dagmar Kubíčková na základě požadavku stávajících klubů asociace MAC požádala o znovuzapojení této asociace do MWF. Prezidentkou federace MWF Željkou Banović jí byla nabídnuta dosavadní účast na otevřených světových soutěžích MWF jako např. Grand Prix, World cup, Christmas open aj. a prezidentka CMA Mgr. Jana Šichová jí taktéž nabídla možnost startu stávajících klubů v asociaci CMA a v případě, že se řádně zaregistrují, bude jim umožněno bojovat o evropské a světové postupy federace MWF. Tímto bylo jednání o možném znovupřijetí asociace MAC uzavřeno, a CMA tak nadále zůstává jedinou českou asociací v MWF.

Neděle patřila prezentacím práce, která byla v MWF za rok 2018 odvedena - světové soutěže jednotlivých asociací a zároveň byly představeny soutěže pro rok 2019. Mezi nové členy byla přijata Malta a Švýcarsko. V roce 2019 se bude jednat i o možném přijetí asociace z Finska a proběhne také jednání s americkým kontinentem v Las Vegas.

Dále proběhla prezentace Mistrovství Evropy v Zagrebu, které se bude konat 4.-7. 7. 2019. Momentálně je připravena základní nabídka ubytování i jídelní lístek. Soutěž se bude konat na zimním stadionu, který je velmi prostorný a naši zástupci jej byli osobně navštívit. Pro lepší představu přikládáme i fotografie. Nabídka ubytování a stravy bude zveřejněna 1. 2. 2019 na webu federace MWF i na stránkách asociace CMA. Pro lepší orientaci v platbách za registrace se bude v letošním roce registrace hradit asociaci CMA, která ji následně za celou Českou reprezentaci odešle federaci MWF. Toto se však netýká startovného.

Na závěr byla představena i prezentace otevřené soutěže Grand Prix, která se bude konat v ruském Petrohradu. Z důvodu menšího prostoru však bude bez disciplíny DEFILÉ v soutěžních sekcích BATON, POM a CLASSIC BATON. Podrobnější informace budou též uveřejněny na webu federace MWF.

Můžeme tedy říci, že nás čeká další zajímavá sezóna a my už se na ni s Vámi velmi těšíme.

Za asociaci CMA Mgr. Jana Šichová