Členská schůze 21.10. 2017

PŘIHLÁŠENÍ NA SCHŮZI

Členská schůze v Hradci Králové je otevřená všem

a není vázaná žádnou přihláškou.

V případě dotazů neváhejte

a kontaktujte nás.

Velice rádi Vám se vším poradíme a vše vysvětlíme. 

Veškeré kontakty najdete zde:

Kontakty

Vážení vedoucí skupin, milí trenéři.
Dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi nově vzniklé mažoretkové asociace CMA.

Rádi bychom vám nabídli nový koncept soutěžních kol, představili pořadatelská města pro soutěžní sezónu 2018, seznámili vás se systémem veřejného bodování, záznamů z vystoupení, kvalitu souborů,
postupový klíč s možným postupem na ME a MS.  


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 • 1. Zahájení a přivítání členů
 • 2. Schválení a doplnění programu členské schůze
 • 3. Volba zapisovatele členské schůze
 • 4. Volba dvou ověřovatelů členské schůze
 • 5. Představení asociace Czech Majorettes Asociation (CMA)
 • 6. Schválení Stanov spolku
 • 7. Volba orgánů Členské schůze:
 • a) volba prezidenta
 • b) volba viceprezidenta
 • c) volba výkonného výboru
 • 8. Schválení termínů a organizace soutěží (online hodnocení soutěžících, pořizování
 • video záznamů soutěžících atd.)
 • 9. Organizační záležitosti (registrace, registrační poplatky, startovné, úřední hodiny)
 • 10. Představení pořadatelských měst
 • 11. Diskuze
 • 12. Závěr