Certifikování porotci CMA pro rok 2022

Pravidla pro porotce asociace CMA

Národní porotce

Předpoklady pro složení zkoušky národního porotce:

  • minimálně 21 let
  • min 5 let aktivní mažoretka nebo 3 roky praxe v trénování nebo ukončená taneční konzervatoř
  • všechny zájemci o porotcování musí projít školením
  • Po úspěšném ukončení testů (teoretická i praktická část) je povinen nový porotce hodnotit na soutěžích 1 rok na zkoušku. 

Mezinárodní porotce


Předpoklady pro složení zkoušky mezinárodního porotce:

  • Aby mohla být udělena nominace pro zkoušky mezinárodního porotce MWF, musí být porotce aktivním národním porotcem min 2 roky.