Porotci CMA

Porotci CMA pro rok 2018

Jedenáct let trenérka mažoretek, vedoucí týmu a choreografka mažoretkového sportu.

Národní porotkyně CMA, členka Výkonného výboru a prezidentka asociace CMA.

Jana Šichová

Dvacet let trenérka mažoretek. Choreografka a školitelka mažoretkového sportu. Mezinárodní porotkyně MWF. 

Předsedkyně vzdělávací komise MWF a člen Managment boardu MWF.

Lenka Bachová

 

Deset let trenérka mažoretek, vedoucí týmu a choreografka mažoretkového sportu. Národní porotkyně CMA, členka Výkonného výboru a technická podpora pro národní postupové soutěže CMA.

Adéla Přenosilová

 

Deset let trenérka, choreografka a lektorka mažoretkového a tanečního souboru, 5 let národní porotkyně, nově mezinárodní porotkyně v zácviku federace MWF.

Adéla Vavrušková

20 let aktivní mažoretkou, 13 let choreografka, trenérka a vedoucí týmu. Národní porotkyně CMA, mezinárodní porotkyně asociace MWF. Členka Výkoného výboru CMA a členka Judical komise MWF

Renata Švubová

 

- bude doplněno -

Lenka Kapsová

- bude doplněno -

Marie Potočárová

 

Patnáct let aktivní mažoretka, deset let trenérka mažoretek a choreografka mažoretkového sportu. Národní porotkyně CMA a zpracovatelka startovních listin národních soutěží CMA.

Lucie Peštuková

 

- bude doplněno -

Natálie Víšková

Pravidla pro porotce asociace CMA

Národní porotce

Předpoklady pro složení zkoušky národního porotce:

  • minimálně 21 let
  • min 5 let aktivní mažoretka nebo 3 roky praxe v trénování nebo ukončená taneční konzervatoř
  • všechny zájemci o porotcování musí projít školením
  • Po úspěšném ukončení testů (teoretická i praktická část) je povinen nový porotce hodnotit na soutěžích 1 rok na zkoušku. 

Mezinárodní porotce


Předpoklady pro složení zkoušky mezinárodního porotce:

  • Aby mohla být udělena nominace pro zkoušky mezinárodního porotce MWF, musí být porotce aktivním národním porotcem min 2 roky.