5. - 6. 5. 2018 Semifinálové kolo Čechy Trutnov

Vyjádření k diskvalifikaci sólo MACE Dana Chodurová

Po provedeném prošetření celého případu byla diskvalifikace posouzena jako neoprávněná. Body a pořadí byly zveřejněny ve výsledkové listině..

CZ Majorettes z.s. 

Výsledkové listiny,

doplněné o postup na MČR

Semifinále TRUTNOV, BATON, SOBOTA

Semifinále TRUTNOV, POM, NEDĚLE


Startovní listiny, aktualizace 30. 4. 2018:

Časový harmonogram:

Pořadatel: CZ Majorettes, z.s.

Organizátor: Základní škola Trutnov V Domcích, mažoretky Nemesis Trutnov

Kontakt na pořadatele: Mgr. Jana Šichová, tel. 774 741 223, jana.sichova@mazoretkytrutnov.cz

Soutěžní prostory:

Sportovní hala, Komenského 399, Trutnov (viz mapa níže)

Pódiové sestavy - 12 x 12 m

Defilé - 30 x 15 x 30 m (dvě levotočivé zatáčky)


Registrace a startovné:

Registrace bude probíhat v sobotu 5.5.2016 i neděli 6.5.2016 od 7.00 - 11 hod - boční vchod pro týmy

Příjezdy: Před sportovním areálem je možné zastavit pro vystoupení soutěžících a doprovodu. Parkování pro autobusy je zajištěno na parkovišti Na Nivách (viz mapka níže)

Startovné: 100,- Kč se hradí při registraci za každou soutěžící/start, 200,- Kč sólo Vybírá se při registraci ve vestibulu haly - vchod pro týmy. Každý tým má nárok na dvě volné vstupenky pro trenérky (doprovod).

Stravování:K dispozici je bistro s občerstvením v místě soutěže + možnost objednání pizzy nebo burgerů. Pitný režim je zajištěn po celou dobu soutěže.

Stravování - viz objednávka https://goo.gl/forms/puM44WjG6WGNfj6d2


Ubytování:

Zajišťuje se pouze po předchozí domluvě s organizátorem, týká se soutěžících a jejich vedoucích!

viz objednávka (odkaz níže) 

V pátek 4.5.2018 se ubytovává pouze do 20.00 hod. !!!

- v ZŠ V Domcích (tělocvična) za 50 Kč /osoba/noc/sprcha k dispozici /

- podložky (karimatky) a spací pytle s sebou

Pro doprovod a řidiče se ubytování nezajišťuje.

OBJEDNÁVKA NA STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ JE NUTNÁ ZASLAT DO 30. 4. 2018

odkaz na objednávkový formulář (strava, ubytování): 

https://goo.gl/forms/puM44WjG6WGNfj6d2Další možné ubytování(zajištění individuální):

Hotel Up Havel - https://www.upgroup.cz/projects/hotel-up-havel/

Penzion Atrium - https://www.penziontrutnov.cz/

Hotel Patria - https://hotelpatria.cz/


Šatny:

Ve sportovní hale je počet šaten omezen, proto žádáme o vzájemnou ohleduplnost během přípravy na soutěž.

Po ukončení soutěže prosíme vedoucí o zajištění pořádku v šatně, kterou měli k dispozici. Za osobní a cenné věci organizátor ani pořadatel soutěže neručí.


Soutěžní disciplíny :

Dle startovních listin zveřejněných na www.c-m-a.cz

Před nástupem na soutěžní plochu proběhne kontrola průkazek CMA.


Prostorové a akustické zkoušky:

Zkouší se jen nástupy a odchody, akustické a prostorové zkoušky jsou ukončeny 15 min. před zahájením soutěže. Prostorové zkoušky koordinuje řízení nástupů (od 7.00 - 8.15 hod)


Zvukař: Moderátor:

Radek Ježek Pepa Pepson


Hudební doprovod:

Pouze kvalitní hudební záznamy na CD a flash disku.

Vedoucí odpovídá za přesné a včasné předání zvukaři před vystoupením.


Videozáznam:

Použití vlastní videokamery je možné pouze v prostoru pro diváky! Není povoleno napojovat se na přípojky elektrického proudu u zvukaře ani u stanoviště poroty.


Vstupné:

Účastníci soutěže, vedoucí a trenéři vstupné nehradí (max 2 trenéři)

Vstupné: 100,- Kč/dospělí, 50,- Kč/senioři a děti


Ostatní informace:

Pořadatel neodpovídá za ztrátu kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných cenností, ani za škodu na nich vzniklou. Pořadatel nezajišťuje napojení kamer na přípojku elektrického proudu.

Zákaz vstupu rodičů a ostatních návštěvníků na prostory soutěžní plochy. A do prostor šaten a zázemí haly.


Odkaz na objednávkový formulář (strava, ubytování):

https://goo.gl/forms/puM44WjG6WGNfj6d2


Otevření sportovní haly pro veřejnost od 8 hod.

Mapa sportovní haly Komenského Trutnov: 


Ústřední propozice všech soutěží CMA ke stažení: