Registrace

REGISTRACE do naší asociace prodloužena

do 10. 2. 2019 ♥

Závazný PŘIHLAŠUJÍCÍ FORMULÁŘ SOUTĚŽE 2019, spuštění 7.1. 2019 20:00


Registrační formulář na soutěžní sezónu 2019 zde:

https://goo.gl/forms/cwrRMk0BGGbbv3e32GDPR 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Formulář CMA - souhlas pro používání osobních údajů členů asociace (GDPR).

Asociace musí mít tento písemný souhlas od každého registrovaného týmu CMA. 


V případě Vašeho zájmu o registraci v národní asociaci CMA, nás prosím kontaktujte na emailové adrese:

 registrace@c-m-a.cz
Registrační poplatky CMA pro soutěžní rok 2019

Vyplněním tohoto závazného registračního formuláře potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s evidencí a zpracováním osobních údajů pro potřeby CZ Majorettes z.s. Zároveň prohlašuji, že jako člen CZ Majorettes z.s. budu dodržovat jeho stanovy a podmínky, které jsou uvedeny na webových stránkách www.c-m-a.cz

Jsem si vědom vlastní zodpovědnosti za svou sportovní činnost v průběhu soutěží. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím s tím, aby moje osobní údaje v rozsahu přihlášky byly zpracovány za účelem registrace v asociaci CZ Majorettes z.s. Zároveň uděluji souhlas, aby byly mé osobní údaje předány nadnárodní federaci MWF a dále do národních asociací, které jsou členy MWF a které se podílejí na pořádání mezinárodní soutěže.

Tento souhlas platí do odvolání, které je platné dnem odeslání tohoto závazného registračního formuláře.

Příloha přihlášky:

• Jmenný seznam členů, kteří se rovněž stávají členy asociace CZ Majorettes z.s. (ke stažení na www.c-m-a.cz níže)

K zaslání fotografií a dokladů sloužících k ověření věku člena (kartička pojištěnce aj.) bude tým kontaktován přes email.

Odpovědná osoba za doklady sloužících k ověření věku je Marie Potočárová, email: potocarova@c-m-a.cz


Uzávěrka registračních formulářů je do 31. 1. 2019

Registrační poplatek za člena je 400,--

V PŘÍPADĚ ZASLÁNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE A ÚHRADY ČLENSKÝCH POPLATKŮ DO 30.11. 2018 registrační kartičky zdarma.

Po tomto termínu cena REGISTRAČNÍ KARTIČKY 50,--


Registrační poplatek za člena se hradí převodem na účet:

Fakturační údaje spolku CMA

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 20171210/2010

PLATBA SE PROVÁDÍ PO OBDRŽENÍ FAKTURY, fakturu již poté nelze měnit - už není možné registraci zrušit. Pouze je možné zaregistrovat nové členy přes nový formulář.

Faktura na registraci bude zaslána odpovědné osobě týmu na emailovou adresu, po přijetí závazného registračního formuláře. NA ZÁKLADĚ TĚCHTO ÚDAJŮ BUDE VYSTAVENA FAKTURA, TEDY NEBUDE JIŽ MOŽNÉ POČET REGISTROVANÝCH ČLENŮ UPRAVOVAT.


JMENNÝ SEZNAM pro registraci ČLENŮ

ASOCIACE CZ Majorettes z.s rok 2019


SOUTĚŽNÍ ŘÁD A ÚSTŘEDNÍ PROPOZICE 2019 


Startovné v rámci CMA pro soutěžní rok 2019:

•100,- Kč (výkonnostní třída Profi + výkonnostní třída Hobby) mažoretka ve velké formaci

•200,- Kč (výkonnostní třída Profi + výkonnostní třída Hobby) mažoretka v kategorii sólo

•100,- Kč (výkonnostní třída Profi + výkonnostní třída Hobby) v kategorii duo, trio, miniformace

•100,- Kč start pro nečleny CMA za mažoretku (lze soutěžit pouze ve výkonnostní třídě hobby)
V případě odhlášky člena z CMA prosím použijte tento formulář:


Na nové členy se moc těšíme!